K&B Förvaltning

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 7A
411 27, Göteborg

Välkomna!

Våra avtal

Vi använder oss av AFF som juridisk grund till våra avtal. Detta är inget krav, men är ofta ett uppskattat ramverk av våra kunder pga dess tydlighet, enkla utförande, samt att man får en väl beprövad metodik att arbeta med.

När vi arbetar med AFF som grund består leveransen av följande 4 delar:

1 Kontraktsformuläret

Kontraktsformuläret är en dokument-mall som används och fylls i av den enskilda entreprenaden och undertecknas av samtliga parter. I dokumentet finns färdiga rubriker och exempel-texter för att underlätta att få med alla de viktigaste punkterna i ett avtal. Exempel-texterna skall dock ses som endast exempel, och bör anpassas för den enskilda entreprenaden.

2 Övergripande tjänstekrav

Här beskrivs de krav på leveransen/entreprenaden som inte är kopplade till en specifik arbetsuppgift. Kraven som specificeras här gäller för alla tjänsteområden i det aktuella avtalet, och idén med Övriga tjänstekrav är helt enkelt att göra det lättare för parterna att förstå samt att följa upp efterlevnaden av avtalet. Även här återfinns exempel-texter för att underlätta, men bör ses som exempel som ändras efter den enskilda entreprenaden.

3 Tjänstebeskrivningar

Tjänstebeskrivningar beskriver vilka arbeten som skall utföras och hur, enligt 10 kapitel:


(SA) Verksamhetsledning
(SB) Fastighetsförvaltning
(SC) Fastighetsteknik
(SD) Utemiljö
(SE) Städning
(SF) Verksamhetsservice
(SG) Säkerhet
(SH) Kundtjänst
(SI) Mat och dryck
(SJ) Ekonomi

Varje kapitel innehåller underrubriker, namngivna med kapitlets bokstav kombinerat med uppräkningssiffror, t.ex SH1, SH2, osv. Tjänstebeskrivningarna har inga överlappningar, utan varje tjänst täcks helt och hållet under sin enskilda rubrik.

4 Objektsbeskrivning samt upphandlingsföreskrifter och anbudsformulär

Objektsbeskrivningen beskriver omfattningen av objekten i fråga som tjänsterna i avtalet avser utföras på/i/för. Om avtalet exempelvis rör städning är det relevant att veta vilka objekten som gäller för städningen. Är det all utrymmen i objektet som skall städas eller bara vissa? Hur stora är samtliga ytor som skall städas? Finns det någon relevant detlaj angående ytorna som skall ta i beaktelse vidare utförandet av städningen? Osv.

Varför välja AFF-avtal?

Vi har många års erfarnehet av utformandet och tolkningar av avtalen. Vi tycker generellt att AFF-avtal innebär en väl utformad process och resultatet är uppskattat av samtliga parter. Eftersom kontrakten skrivs enligt en bransch-standard innebär det dessutom att avtalen är smidiga för övriga aktörer på marknaden att arbeta med om så skulle ske.

Oavsett om ni väljer AFF som grund eller inte får ni hos oss alltid en trygg leverans med full transparens under arbetets gång.

Tolkning av era befintliga avtal

Vi hjälper er granska och tolka befintliga avtal, och utforma nya avtal med era befintliga leverantörer och kunder. Exempel på leverantörer är fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, elbolag, byggbolag och entreprenörer, samt övriga hanterksleverantörer.

Det är viktigt att ni har korrekt utformade avtal för att slippa olika tolkningsfrågor eller juridiska tvister som kan uppstå. Ett väl utformat kontrakt besparar er både tid och pengar.

Hjälp vid upphandlingar

Med vår hjälp och kompetens får ni en korrekt process vid upphandling av tjänsteleverantörer där vi granskar företaget och dess referenser. Vi utvärderar bolagets historik, likviditet, kreditvärdighet och stabilitet för att kunna säkra er trygghet.

Kontakta oss i dag för kostnadsfri konsultation

För felanmälan når ni oss på: 031 - 46 22 40